...

Spółki i fundacje

Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy zapewnia profesjonalne, kompleksowe wsparcie prawne w zakresie prawa handlowego oraz ustawy o fundacjach. Posiadamy niezbędne kompetencje i doświadczenie, by skutecznie reprezentować zarówno przedsiębiorstwa, jak i klientów indywidualnych. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona interesów naszych klientów jest najważniejszym priorytetem. Nasza oferta usług obejmuje:

 • rejestracji spółek w systemie s24 (jawna, komandytowa, z o.o.);
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • podwyższania kapitału zakładowego;
 • powództwa o uchylenie uchwały;
 • powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały;
 • likwidacji spółek;
 • łączenia, podziału i przekształcenia spółek;
 • zabezpieczenia interesów wspólników;
 • wniesienie aportu do spółek;
 • rejestracji i obsługi fundacji.
 1. Rejestrację spółek w systemie s24: Nasza kancelaria specjalizuje się w rejestracji spółek w systemie s24, który jest platformą online umożliwiającą założenie spółki przez Internet. Bez względu na to, czy zamierzasz zarejestrować spółkę jawną, komandytową czy z ograniczoną odpowiedzialnością, nasi prawnicy pomogą Ci przez cały proces. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak statut spółki czy umowa spółki, aż po finalne zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Wsparcie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Wszystko, co dotyczy funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może być skomplikowane. Oferujemy usługi doradcze i pomocne w różnych procesach, takich jak podwyższanie kapitału zakładowego, gdzie doradzamy, jak przeprowadzić ten proces zgodnie z prawem, zapewniając jednocześnie, że interesy wszystkich wspólników są odpowiednio zabezpieczone. W przypadku likwidacji spółek, pomagamy w każdym etapie, od podjęcia decyzji o likwidacji, poprzez cały proces, aż do wykreślenia spółki z rejestru.
 3. Powództwa: Działając w najlepszym interesie naszych klientów, prowadzimy powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały. Jeżeli na przykład wspólnik spółki z o.o. uważa, że podjęta przez zarząd uchwała jest niezgodna z prawem lub interesem spółki, nasza kancelaria jest w stanie wnieść powództwo w imieniu tego wspólnika, aby zaskarżyć taką uchwałę.
 4. Łączenie, podział i przekształcenia spółek: Procesy łączenia, podziału i przekształcania spółek są skomplikowane i mogą być obarczone wieloma ryzykami prawnymi i biznesowymi, nasza kancelaria dopilnuje, aby proces ten przebiegł z należytą precyzją i dbałością o detale.  
 5. Rejestrację i obsługę fundacji: Nasza kancelaria posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą ustawy o fundacjach, która reguluje działalność fundacji w Polsce. Pomagamy naszym klientom w procesie rejestracji fundacji, przygotowując wszystkie wymagane dokumenty, takie jak statut, wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie o wpłaceniu funduszu założycielskiego. Po rejestracji, oferujemy stałą obsługę prawną fundacji, radząc w kwestiach związanych z jej codziennym funkcjonowaniem, takich jak zmiany w statucie, sprawy związane z zarządem, a także reprezentację fundacji w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i jak możemy Ci pomóc w realizacji Twoich celów. Jesteśmy tu, aby zapewnić profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie prawa handlowego i fundacyjnego, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.