Spółki i fundacje

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa handlowego oraz ustawy o fundacjach, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

  • rejestracji spółek w systemie s24 (jawna, komandytowa, z o.o.);
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • podwyższania kapitału zakładowego;
  • powództwa o uchylenie uchwały;
  • powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały;
  • likwidacji spółek;
  • łączenia, podziału i przekształcenia spółek;
  • zabezpieczenia interesów wspólników;
  • wniesienie aportu do spółek;
  • rejestracji i obsługi fundacji.