Rozwody i podział majątku

Rozwody i podział majątku to kwestie, które często są źródłem konfliktów i nieporozumień. Rozwód to formalny proces prawny, który kończy małżeństwo, natomiast podział majątku to procedura, która określa, jak majątek wspólny małżonków zostanie podzielony po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Nasza kancelaria adwokacka oferuje wszechstronne usługi prawne, aby pomóc Klientom w tych trudnych sprawach, zapewniając profesjonalizm, dyskrecję i wsparcie na każdym etapie procesu.

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego w zakresie prawa rodzinnego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

  • Rozwodu i Separacji: Rozwód to formalny proces prawny, który kończy małżeństwo. Separacja natomiast pozwala małżonkom na życie osobno, ale nie kończy formalnie małżeństwa. W obu przypadkach, kancelaria reprezentuje Klientów, pomagając w negocjacjach i mediacjach, aby osiągnąć korzystne rozwiązania.
  • Podziału Majątku: Podział majątku to procedura, która określa, jak majątek wspólny małżonków zostanie podzielony po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Pomagamy w identyfikacji i wycenie majątku oraz w negocjacjach dotyczących jego podziału.
  • Alimentów: Alimenty to świadczenia pieniężne, które jedna strona (zazwyczaj były małżonek lub rodzic) jest zobowiązana przekazywać drugiej stronie na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci lub na własne utrzymanie.
  • Władzy Rodzicielskiej: Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, obejmujących opiekę, wychowanie i reprezentację dziecka. Pomagamy w sprawach dotyczących ustalania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.
  • Zaprzeczenia Ojcostwa i Macierzyństwa: Zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa to proces prawny, który pozwala na zakwestionowanie biologicznego pochodzenia dziecka. Reprezentujemy Klientów w procesie gromadzenia dowodów i przeprowadzania badań DNA.
  • Kontaktów z Dzieckiem: Kontakty z dzieckiem to regulacja prawna umożliwiająca rodzicom, którzy nie mieszkają z dzieckiem, utrzymywanie z nim relacji. Pomagamy w ustalaniu planów kontaktów i w negocjacjach z drugą stroną.
  • Spraw o Ubezwłasnowolnienie: Ubezwłasnowolnienie to proces prawny, który pozbawia osobę zdolności do czynności prawnych z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innych powodów. Reprezentujemy Klientów w celu ochrony ich praw i interesów.

Dodatkowo, nasza kancelaria może pomóc w innych sprawach związanych z prawem rodzinnym, takich jak:

 • Mediacje Rodzinne: Mediacje rodzinne to metoda rozwiązywania konfliktów, która pozwala stronom na osiągnięcie porozumienia przy asyście mediatora. Oferujemy profesjonalne usługi mediacji, mające na celu rozwiązanie konfliktów rodzinnych z zachowaniem najwyższych standardów, tak, aby był to proces, jak najbardziej zadowalający naszego klienta.
 • Umowy Przedmałżeńskie i Umowy Małżeńskie: Umowy te pozwalają przyszłym małżonkom lub małżonkom na uregulowanie kwestii majątkowych w związku małżeńskim. Doradzamy w przygotowywaniu umów przedmałżeńskich i umów małżeńskich, aby zabezpieczyć interesy obu stron.
 • Adopcje: Adopcja to proces prawny, który pozwala na przyjęcie dziecka do rodziny i nawiązanie z nim stosunku rodzicielskiego. Świadczymy pomoc prawną w procesie adopcji, dbając o spełnienie wszystkich formalności prawnych.

 

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa rodzinnego, takich jak rozwody, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, kontakty z dzieckiem oraz sprawy o ubezwłasnowolnienie. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne i skuteczne obsługę prawną w każdej sytuacji.

Nasza kancelaria adwokacka Sieńko i Partnerzy jest gotowa, aby udzielić wsparcia i reprezentować Klientów w szerokim zakresie spraw związanych z prawem rodzinnym. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług, bazując na wiedzy, doświadczeniu i indywidualnym podejściu do każdego Klienta. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy i uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej.