Rozwody i podział majątku

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa rodzinnego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

  • rozwodu;
  • separacji;
  • podziału majątku;
  • alimentów;
  • pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • ustalenia władzy rodzicielskiej;
  • zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa;
  • ustalenia kontaktów z dzieckiem;
  • spraw o ubezwłasnowolnienie.