...

Prawo karne

Kompleksowa obsługa prawna w Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy Nasza kancelaria, z siedzibą w Poznaniu, oferuje szeroki zakres usług prawnych w obszarze prawa karnego, w tym między innymi:

 

Obrona w postępowaniu karnym i karnym skarbowym – Korzystając z głęboko zakorzenionej wiedzy o przepisach karnych i karnych skarbowych, zapewniamy kompetentne doradztwo i zdecydowaną obronę w trakcie śledztw, dochodzeń, procesów sądowych i apelacji. Zajmujemy się zarówno przypadkami przestępstw przeciwko osobie, mieniu, a także przestępstw skarbowych.

 

Reprezentacja w sprawach naruszenia nietykalności cielesnej – W przypadkach naruszenia nietykalności cielesnej, zapewniamy solidną obronę i wszechstronne doradztwo, pomagając naszym klientom zrozumieć wszystkie aspekty prawne związane z ich sprawą.

 

Prowadzenie prywatnych aktów oskarżenia – Jako specjaliści od prywatnych aktów oskarżenia, zapewniamy profesjonalne wsparcie w przygotowaniu takich dokumentów, mając na uwadze ochronę praw i interesów naszych klientów.

 

Przestępstwa posiadania narkotyków – Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób oskarżonych o posiadanie narkotyków. Nasze doświadczenie w tym obszarze prawa pozwala nam na skuteczne wsparcie klientów na każdym etapie postępowania.

 

Obrona w sprawach o umorzenie postępowania o posiadanie narkotyków na własny użytek – Jesteśmy w stanie pomóc osobom, którym grozi kara za posiadanie narkotyków na własny użytek, dążąc do umorzenia postępowania, gdy jest to możliwe.

 

Prowadzenie spraw o warunkowe umorzenie postępowania – Oferujemy reprezentację i doradztwo w sprawach dotyczących warunkowego umorzenia postępowania, zawsze dążąc do najlepszego możliwego wyniku dla naszych klientów.

 

Przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu – Specjalizujemy się w reprezentowaniu osób oskarżonych o jazdę pod wpływem alkoholu. Nasze doświadczenie pozwala nam na skuteczne negocjowanie z organami ścigania i sądami.

 

Przestępstwa groźby karalnej – Reprezentujemy osoby oskarżone o przestępstwa groźby karalnej. Nasz zespół prawny posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w tych sprawach, co pozwala nam skutecznie reprezentować naszych klientów na każdym etapie postępowania.

 

Przestępstwo pobicia i uszkodzenie ciała – Posiadamy doświadczenie w reprezentacji osób oskarżonych o przestępstwo pobicia. Nasz zespół skutecznie radzi sobie zarówno z przygotowaniem obrony, jak i z reprezentacją klientów w sądzie.

 

Obrona w sprawach o jazdę pod wpływem środków odurzających – Nasza kancelaria oferuje profesjonalną obronę w sprawach związanych z jazdą pod wpływem środków odurzających, zawsze dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszego dla klienta wyniku.

 

Wsparcie w sprawach dotyczących przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – Oferujemy pełne wsparcie prawne dla osób starających się o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, w tym pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wniosków.

 

Reprezentacja w sprawach spowodowania wypadków – Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną dla osób oskarżonych o spowodowanie wypadku, od momentu dochodzenia po postępowanie sądowe.

 

Nadzór nad odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – Oferujemy wsparcie dla osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego, pomagając im zrozumieć swoje obowiązki i prawo.

 

Przestępstwa przeciwko mieniu, takie jak kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza i paserstwo – Posiadamy doświadczenie w obronie klientów oskarżonych o przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój i kradzież rozbójniczą.

 

Obrona w sprawach dotyczących fałszowania dokumentów – Zapewniamy profesjonalne doradztwo i obronę dla osób oskarżonych o fałszowanie dokumentów.

 

Prowadzenie spraw o stalking – Oferujemy wsparcie dla osób, które padły ofiarą stalkingu, pomagając im zrozumieć swoje prawa i skutecznie reagować na takie zachowania.

 

Reprezentacja w przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu – Dzięki naszej rozległej wiedzy i doświadczeniu w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować naszych klientów na każdym etapie postępowania.

 

Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym – Zapewniamy wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania wykonawczego, od odroczenia wykonania kary, poprzez przerwy w jej wykonywaniu, po warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawsze mając na uwadze najlepsze interesy naszych klientów.

 

Prowadzenie spraw o wykroczenia i przestępstwa skarbowe – Dzięki doświadczeniu w trudnych sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe, zapewniamy rzetelne doradztwo i skuteczną obronę w tych skomplikowanych dziedzinach prawa.

 

Nadzór nad dozorem elektronicznym – Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie prawne dla osób podlegających dozorowi elektronicznemu, pomagając im zrozumieć swoje prawa i obowiązki.

Nasze usługi nie ograniczają się jedynie do reprezentacji przed sądem. Oferujemy również bieżącą obsługę prawną, doradztwo w zakresie dozoru elektronicznego, pomoc w przygotowaniu i negocjacjach umów czy reprezentację przed organami administracji publicznej. Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy, z siedzibą w Poznaniu, zaprasza do skorzystania z profesjonalnej obsługi prawnej dostosowanej do potrzeb naszego zleceniodawcy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.