Prawo karne

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa karnego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

  • obrony w postępowaniu karnym, w tym karnym skarbowym;
  • występowania jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie);
  • sporządzenia prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
  • postępowania wykonawczego (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie);
  • spraw o wykroczenia;
  • spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
  • dozoru elektronicznego.