...

Nieruchomości

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa nieruchomości, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:  

 

 • zakupu nieruchomości przez obcokrajowców;
 • obsługi prawnej podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami;
 • obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
 • prowadzenia spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod inwestycje drogowe bądź inwestycje celu publicznego;
 • zasiedzenia nieruchomości;
 • zniesienia współwłasności;
 • sporu z deweloperami;
 • prowadzenia spraw o eksmisję, o odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, w tym przed organami nadzoru budowlanego;
 • reprezentację w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • zabezpieczenia prawnego procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenie na budowę;
 • negocjowania, przygotowywania, weryfikowania umów związanych z nabywaniem i zbywania nieruchomości lokalowych, gruntowych i rolnych;
 • ustalenia i porządkowania stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenia spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości (reforma rolna, dekret warszawski, wywłaszczenia);
 • prowadzenia spraw o służebność przesyłu, bezumowne korzystanie;
 • sporządzania opinii prawnych.

Posiadając niezbędną wiedzę prawniczą oraz bogate doświadczenie, Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy oferuje kompleksowe usługi prawne związane z nieruchomościami dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi oraz skuteczne rozwiązania prawne, służące ochronie interesów naszych klientów.

 

W zakresie świadczonych usług, Kancelaria specjalizuje się w następujących obszarach:

 

 1. Umowy deweloperskie i przedwstępne: Sporządzanie oraz analiza umów deweloperskich i przedwstępnych, uwzględniając specyfikę każdej transakcji oraz przepisy prawa budowlanego. Działamy w trosce o ochronę interesów naszych klientów, dbając o zabezpieczenie wszelkich formalności związanych z nabyciem nieruchomości oraz odpowiednie zabezpieczenie w razie ewentualnych problemów.
 2. Due diligence nieruchomości: Przeprowadzanie kompleksowych analiz prawnych nieruchomości, mających na celu zidentyfikowanie ryzyk oraz potencjału inwestycyjnego. Nasze badania obejmują analizę stanu prawnego, technicznego oraz ekonomicznego, umożliwiając klientom podjęcie świadomych decyzji inwestycyjnych i minimalizację ryzyka związanego z transakcjami.
 3. Negocjacje i ustalanie warunków umów najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości: Reprezentacja klientów w procesie negocjacji umów najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, mającej na celu uzyskanie korzystnych warunków umownych. Dbamy o optymalne rozwiązania dla naszych klientów, chroniąc ich interesy przed niekorzystnymi postanowieniami oraz nieprzewidzianymi okolicznościami.
 4. Obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości: Wsparcie prawne na każdym etapie transakcji związanych z nieruchomościami, od analizy dokumentacji, poprzez negocjacje, aż po finalizację umowy. Nasza Kancelaria dba o prawidłowe przygotowanie wszelkich dokumentów, weryfikację statusu prawnego nieruchomości oraz kompletowanie niezbędnych załączników.
 5. Reprezentacja przed sądami oraz organami administracji: Ochrona interesów klientów w procesach sądowych oraz przed organami administracji, w sprawach związanych z nieruchomościami. Nasz zespół ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie granic, odszkodowań, czy też w sprawach związanych z nieuregulowanymi stanami prawnymi nieruchomości. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji, dążąc do skutecznej realizacji ich praw.

Zaufaj doświadczeniu i wiedzy prawniczej Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w realizacji Państwa celów związanych z nieruchomościami. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, by wspólnie osiągnąć sukces w dziedzinie prawa nieruchomości.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.