Nieruchomości

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa nieruchomości, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

 • zakupu nieruchomości przez obcokrajowców;
 • obsługi prawnej podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami;
 • prowadzenia spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod inwestycje drogowe bądź inwestycje celu publicznego;
 • zasiedzenia nieruchomości;
 • zniesienia współwłasności;
 • sporu z deweloperami;
 • prowadzenia spraw o eksmisję, o odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, w tym przed organami nadzoru budowlanego;
 • reprezentację w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • zabezpieczenia prawnego procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenie na budowę;
 • negocjowania, przygotowywania, weryfikowania umów związanych z nabywaniem i zbywania nieruchomości lokalowych, gruntowych i rolnych;
 • ustalenia i porządkowania stanu prawnego nieruchomości;
 • prowadzenia spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości (reforma rolna, dekret warszawski, wywłaszczenia);
 • prowadzenia spraw o służebność przesyłu, bezumowne korzystanie;
 • sporządzania opinii prawnych.