...

Zespół

Poznaj nasz zespół

Adwokaci Poznań

PROFESJONALIZM, DOŚWIADCZENIE, POUFNOŚĆ

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu)

Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo oraz politologia. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Autor publikacji z zakresu prawa i ekonomii:


(P. Sieńko, A. Pięta Analiza prawno-dogmatyczna obligacji wieczystych w świetle ustawy o obligacjach z 15.01.2015 r. w: Młoda Palestra, Warszawa, Nr 12 1/2017, s. 68-79, ISSN: 2451-327X


P. Sieńko, A. Pięta Unia Rynków Kapitałowych–proces legislacyjny i zmiany w przepisach oEeVECA u EuSEF w: Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce, Warszawa 2018, s. 667-695, ISBN 978-83-947949-8-9).


Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Poznaniu. Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Praw Konsumentów S&P. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie prawa nieruchomości, finansowego, gospodarczego, cywilnego i karnego. Na co dzień świadczy pomoc prawną oraz doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorców. Prywatnie miłośnik gry w tenisa.

Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu)

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bankowości i doradztwa finansowego prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa finansowego. Publikował m.in. w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”, „Młodej Palestrze” oraz w „Magazynie Fachowym Instytutu Compliance”. Prelegent na krajowych konferencjach naukowych. Wiceprezes Zarządu Fundacji Ochrony Praw Konsumentów S&P. Zawodowo świadczy pomoc prawną w sprawach karnych i podatkowych.

Aplikant Adwokacki

Doradca Finansowy 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.