Czyny nieuczciwej konkurencji

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie ustawy o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

  • doradztwa prawnego w zakresie przysługujących przedsiębiorcy roszczeń cywilnoprawnych oraz karnoprawnych konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji;
  • przygotowania oraz opiniowania projektów umów i wszelkich dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji;
  • zastępstwa procesowego i przygotowywania pism procesowych oraz ugód w sprawach z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji (zarówno cywilnych, jak i karnych);
  • zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji na etapie planowania działań i strategii rynkowych;
  • oceny działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji.