...

Obsługa przedsiębiorców

Wsparcie prawne dla firm: Profesjonalna obsługa prawna przedsiębiorstw 

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

 • stałej obsługi prawnej przedsiębiorców;
 • bieżącego doradztwa w ramach prowadzonej działalności;
 • opiniowania umów oraz kontraktów handlowych;
 • sporządzania analiz, w tym badanie stanu prawnego spółek lub przedsiębiorstw (due diligence);
 • windykacji należności;
 • rejestracji spółek oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • prowadzenia spraw sądowych oraz egzekucyjnych;
 • reprezentacji klientów w sprawach dotyczących działalności firmy we wszystkich instancjach sądu;
 • restrukturyzacji spółek;
 • prowadzenia spraw pracowniczych;
 • likwidacji spółki i prowadzenia postępowania upadłościowego.

Specjalizujemy się w oferowaniu wszechstronnego wsparcia prawnego dla różnorodnych przedsiębiorstw, w tym spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjny, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych. Jako część Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy, nasz zespół ekspertów dostarcza usługi prawne na najwyższym poziomie.

 

W dobie złożonej i dynamicznie zmieniającej się gospodarki, przedsiębiorcy muszą stawić czoła różnym wyzwaniom prawnym związanym z prowadzeniem firmy, takim jak kwestie podatkowe, umowy handlowe, sprawy windykacyjne czy reprezentacja w sądzie. Nasza kancelaria oferuje usługi oparte na szerokiej wiedzy i doświadczeniu, które pomogą w przekształcaniu, prowadzeniu i rozwijaniu biznesu, zarówno na etapie jego funkcjonowania, jak i likwidacji.

 

Nasi prawnicy zajmują się obsługą prawną przedsiębiorstw na stałe oraz doraźnie, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. 

Oferujemy kompleksowe usługi prawne, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, administracyjnego, spółek handlowych oraz gospodarczego, reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi oraz wspieranie w windykacji należności.

 

Jako prawnicy specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, rozumiemy, że każdy biznes jest inny i wymaga dostosowanego do jego potrzeb podejścia. Dlatego oferujemy kompleksową współpracę, dopasowaną do  oczekiwań naszych Klientów. Nasze usługi pozwalają przedsiębiorcom skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, podczas gdy my zajmujemy się ich problemami prawnymi.

 

Wśród usług, które oferujemy, można wymienić:

 • sporządzanie umów handlowych oraz opiniowanie i negocjowanie,
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek,
 • obsługa Krajowego Rejestru Sądowego,
 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzonej działalności,
 • reprezentacja Klientów przed sądami i organami administracyjnymi,
 • uczestniczenie w negocjacjach związanych z prowadzeniem działalności lub spółki.

Nasi prawnicy śledzą najnowsze zmiany w przepisach prawa i zapewniają, że wszystkie dokumenty spełniają obowiązujące wymogi prawne. Zaufaj naszemu doświadczeniu w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego i unikaj ryzyka związanego z błędami w prowadzeniu działalności lub spółki, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

 

Nasze wsparcie obejmuje również:

 • Bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • Ochronę własności intelektualnej,
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przed organami administracji publicznej,
 • Sprawy związane z prawem pracy.

Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Konopnickiej 6/4A, zaprasza przedsiębiorców do współpracy i oferuje profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do potrzeb każdego Klienta. Skorzystaj z naszego wsparcia i pozwól sobie na skoncentrowanie się na rozwijaniu swojego biznesu, podczas gdy my zajmiemy się jego sprawami prawnymi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.