...

Windykacja

Kompleksowe wsparcie prawne w obszarze windykacji: Profesjonalne odzyskiwanie należności.

Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy dysponując wieloletnim doświadczeniem i głęboką wiedzą ekspercką, nasze działania obejmują pełen spektrum procesu windykacyjnego – począwszy od wsparcia na etapie przedsądowym, poprzez reprezentację klienta w sądzie, aż po wnikliwe i skuteczne działania egzekucyjne.

Pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z:

 • nieopłaconych faktur VAT – specjalizujemy się w identyfikacji, dochodzeniu oraz odzyskiwaniu należności wynikających z niezapłaconych faktur VAT;
 • niedotrzymanych umów – zajmujemy się dochodzeniem należności z umów, które zostały naruszone lub nie zostały w pełni wykonane;
 • zaległości czynszowych – oferujemy kompleksowe usługi prawne w obszarze odzyskiwania zaległych czynszów od najemców nieruchomości;
 • zaległych pożyczek – pomagamy klientom odzyskać zaległe pożyczki od dłużników, zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych;
 • kar umownych – specjalizujemy się w dochodzeniu kar umownych z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy;
 • umów o pracę – zajmujemy się dochodzeniem należności wynikających z umów o pracę, w tym wynagrodzeń, premii, odszkodowań i innych świadczeń;
 • zapisów niedozwolonych – reprezentujemy klientów w dochodzeniu roszczeń wynikających z zapisów niedozwolonych zawartych w umowach;
 • umów zawartych ustnie – pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów zawartych ustnie, które często są trudne do udowodnienia;
 • spraw przedawnionych – doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach związanych z przedawnieniem roszczeń;
 • spłat rozwodowych i alimentacyjnych – pomagamy w odzyskiwaniu zaległych spłat rozwodowych i alimentacyjnych;
 •  innych należności – w zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów, zajmujemy się odzyskiwaniem innych typów należności.

W zakresie usług dotyczących odzyskiwania należności nasza kancelaria zajmuje się także takimi kwestiami, jak:

 • Tworzenie wezwań do zapłaty – formułowanie i wysyłanie skutecznych wezwań do zapłaty. W każdym wezwaniu do zapłaty, dokładnie opisujemy naturę długu, kwotę należności, termin zapłaty oraz konsekwencje niewywiązania się z zobowiązania.
 • Ocena stanu faktycznego – Przeprowadzamy dogłębną analizę stanu faktycznego, oceniamy dostępne dowody i dokumenty, a także przewidywane ryzyko i potencjalne korzyści z podejmowania działań prawnych. Ta ocena jest kluczowa w procesie podejmowania decyzji o strategii windykacyjnej.
 • Wytoczenie powództwa przed sądem – Kiedy negocjacje i mediacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, jesteśmy gotowi reprezentować naszych klientów na każdym etapie procesu sądowego. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie formułować powództwa, odpowiedzi na pozwy i inne pisma procesowe.
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, pomagamy naszym klientom w skutecznym i sprawnym uruchomieniu procesu egzekucji. Współpracujemy z komornikami i innymi instytucjami egzekucyjnymi, aby maksymalizować szanse na pełne odzyskanie należności.
 • Wystąpienie do dłużnika w celu uregulowania zobowiązania –  Staramy się wypracować dla naszych klientów najbardziej korzystne rozwiązania, co często oznacza bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem. Podejmujemy próby ugodowego rozwiązania sporu, co może skrócić czas odzyskiwania należności i zminimalizować koszty sądowe.
 • Ugody sądowe oraz pozasądowe –  Pomagamy naszym klientom negocjować i zawierać ugody – zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i poza nim. Działamy zawsze w najlepszym interesie naszych klientów, starając się zminimalizować ryzyko i koszty.
 • Negocjacje z dłużnikami, wystąpienia w celu ugodowego zakończenia postępowania –  Wykorzystujemy nasze umiejętności negocjacyjne i prawnicze do osiągnięcia korzystnych rozwiązań dla naszych klientów. Dążymy do ugody, która jest korzystna dla naszego klienta i realizowalna dla dłużnika.
 • Zabezpieczanie wierzytelności – Oferujemy usługi związane z zabezpieczaniem wierzytelności, takie jak zastawy, hipoteki, poręczenia czy zastaw rejestrowy. Takie działania pozwalają minimalizować ryzyko niewypłacalności dłużnika.
 • Windykacja należności, w tym należności zagranicznych – Świadczymy usługi windykacyjne zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Dzięki naszym międzynarodowym kontaktom jesteśmy w stanie skutecznie odzyskiwać długi od dłużników znajdujących się poza granicami Polski.
 • Uzyskiwanie oraz zaskarżanie nakazów zapłaty – Pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu nakazów zapłaty, a także w zaskarżaniu takich nakazów, jeżeli są one niekorzystne dla naszych klientów.
 • Przekazanie środków finansowych – Po pomyślnej windykacji, zapewniamy szybkie i bezpieczne przekazanie odzyskanych środków finansowych do naszych klientów. Szanujemy czas naszych klientów i dążymy do jak najszybszego zakończenia każdej sprawy.

W Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy zawsze staramy się oferować najbardziej skuteczne i praktyczne rozwiązania, zgodne z prawem i interesem naszych klientów. Wszystkie nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności każdego z naszych zleceniodawców. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.