Windykacja

Pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z:

 • nieopłaconych faktur VAT;
 • niedotrzymanych umów;
 • zaległości czynszowych;
 • zaległych pożyczek;
 • kar umownych;
 • umów o pracę;
 • zapisów niedozwolonych;
 • umów zawartych ustnie;
 • spraw przedawnionych;
 • spłat rozwodowych i alimentacyjnych;
 • innych należności.

W zakresie usług dotyczących odzyskiwania należności nasza kancelaria zajmuje się także takimi kwestiami, jak:

 • tworzenie wezwań do zapłaty;
 • ocena stanu faktycznego;
 • wytoczenie powództwa przed sądem;
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
 • wystąpienie do dłużnika w celu uregulowania zobowiązania;
 • ugody sądowe oraz pozasądowe;
 • negocjacje z dłużnikami, wystąpienia w celu ugodowego zakończenia postępowania;
 • zabezpieczanie wierzytelności;
 • windykacja należności, w tym należności zagranicznych;
 • uzyskiwanie oraz zaskarżanie nakazów zapłaty;
 • przekazanie środków finansowych.