Upadłość i restrukturyzacja

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa upadłościowego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

  • przygotowywania wniosków o upadłość;
  • zgłaszania wierzytelności;
  • przygotowywania propozycji układowych;
  • kontaktów z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem;
  • kontrolę prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego;
  • doradztwa w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych;
  • doradztwa prewencyjnego dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia;
  • doradztwa w zakresie upadłości konsumenckiej;