...

Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość i restrukturyzacja to dwa kluczowe pojęcia w polskim prawie, które dotyczą sytuacji finansowych firm i osób fizycznych.

 

Upadłość to formalny stan prawny ogłaszany przez sąd w sytuacji, gdy dłużnik (osoba fizyczna lub prawna) jest niewypłacalny, czyli nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Proces upadłości jest regulowany przez Prawo upadłościowe i ma na celu sprawiedliwe rozdzielenie majątku dłużnika między wierzycieli. Może również prowadzić do likwidacji firmy. Polskie prawo przewiduje również możliwość upadłości konsumenckiej, której celem jest umożliwienie osobom fizycznym uwolnienie się od długów.

 

Restrukturyzacja natomiast to proces prawny, który umożliwia przedsiębiorstwom, będącym w trudnej sytuacji finansowej, restrukturyzację swojego zadłużenia. Jest to alternatywa dla upadłości, która pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej. Prawo restrukturyzacyjne zawiera różne procedury restrukturyzacyjne, które umożliwiają przedsiębiorcom i ich wierzycielom negocjowanie nowych warunków płatności.

W Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy, z siedzibą w Poznaniu, specjalizujemy się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Rozumiejąc złożoność tych procedur oraz skutki, jakie mogą one wywołać dla działalności przedsiębiorstw, oferujemy profesjonalne usługi prawne obejmujące:

Przygotowanie wniosków o upadłość: To krytyczny etap, który wymaga dokładnej analizy sytuacji ekonomicznej klienta. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie przygotować wnioski o upadłość, które są dostosowane do specyfiki sytuacji finansowej klienta, zabezpieczając tym samym jego interesy.

  • Zgłaszanie wierzytelności: Skomplikowany proces zgłaszania wierzytelności może stać się łatwiejszy dzięki naszej pomocy. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie, od przygotowania odpowiednich dokumentów, po reprezentację klienta w postępowaniu sądowym.
  • Przygotowywanie propozycji układowych: Wspieramy klientów w procesie negocjacji i tworzenia propozycji układowych, które mogą pomóc w restrukturyzacji zobowiązań, a tym samym uniknięciu upadłości.
  • Kontakty z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem: Działamy jako mediator między klientem a tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem, chroniąc interesy naszych klientów w całym procesie upadłościowym.
  • Kontrola działań syndyka: Oferujemy usługi w zakresie monitorowania i kontrolowania działań syndyka. Sprawdzamy prawidłowość i legalność planu likwidacyjnego, jak również innych działań podjętych przez syndyka.
  • Doradztwo w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych: Dzięki naszemu globalnemu doświadczeniu, potrafimy z sukcesem poradzić sobie z wyzwaniami międzynarodowych postępowaniach upadłościowych, minimalizując ryzyko dla naszych klientów.
  • Doradztwo prewencyjne: Pomagamy przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością w opracowaniu i realizacji skutecznych strategii restrukturyzacyjnych, aby uniknąć konsekwencji upadłości.
  • Doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej: Udzielamy wsparcia osobom fizycznym przechodzącym przez trudny proces upadłości konsumenckiej. Doradzamy na każdym etapie, od oceny sytuacji finansowej, przez przygotowanie wniosku o upadłość, aż po etap postępowania sądowego.

W Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy mamy na uwadze przede wszystkim interesy naszych klientów. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej sprawy, jesteśmy w stanie zapewnić usługi prawne najwyższej jakości. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.