Spory budowlane

Kancelaria Prawna Sieńko i Partnerzy specjalizuje się w obszarze konfliktów prawnych w sektorze budowlanym, oferując kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Nasze usługi obejmują szeroki zakres problemów budowlanych, takich jak:

 1. kontrowersje dotyczące umów na roboty budowlane, w tym spory związane z jakością prac, opóźnieniami w realizacji projektów oraz niewykonaniem umów;
 2. spory dotyczące wad konstrukcyjnych, materiałowych i nieprawidłowo wykonanych robót budowlanych;
 3. sprawy o odszkodowania za opóźnienia lub niedotrzymywanie terminów realizacji robót;
 4. sprawy związane z obowiązkami gwarancyjnymi oraz rękojmią za wady;
 5. postępowania dotyczące odpowiedzialności wykonawców, projektantów i innych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym;
 6. reprezentacja w postępowaniach dotyczących zawierania, realizacji i rozwiązania umów o roboty budowlane;
 7. reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji w postępowaniach związanych z powyższymi sprawami.

Korzystając z naszej specjalistycznej wiedzy i bogatego doświadczenia, oferujemy profesjonalne usługi prawne związane z konfliktami budowlanymi. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi oraz efektywnych rozwiązań prawnych dla ochrony interesów naszych klientów.

W ramach świadczonych usług, koncentrujemy się na następujących obszarach:

 1. Opracowywanie i analiza pism procesowych: Przygotowywanie wszelkich dokumentów procesowych, takich jak wnioski, pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zgodnie z wymogami prawnymi oraz specyfiką każdej sprawy.
 2. Doradztwo prawne: Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń oraz ryzyk związanych z prowadzeniem sprawy sądowej.
 3. Reprezentacja procesowa: Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych na wszystkich etapach, w tym przed sądami pierwszej instancji oraz na etapie środków odwoławczych.
 4. Negocjacje i mediacje: Prowadzenie negocjacji oraz mediacji w celu rozwiązania sporów przed rozpoczęciem procesu sądoweg.
 1. Egzekucja orzeczeń sądowych: Wspieranie klientów w procesie egzekwowania orzeczeń sądowych związanych z konfliktami budowlanymi, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów, monitorowanie postępowań egzekucyjnych oraz współpraca z komornikami sądowymi.
 2. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracyjnymi takimi jak organy nadzoru budowlanego, organy ochrony środowiska czy organy skarbowe.

 

Zaufaj doświadczeniu i wiedzy prawnej Kancelarii Prawnej Sieńko i Partnerzy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w realizacji Państwa celów związanych z konfliktami budowlanymi.