Zamówienia publiczne

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w sprawach zamówienia publicznego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

  • pomocy w zakresie poprawnego przygotowania oferty;
  • opiniowania przygotowanej przez zamawiającego dokumentacji;
  • przygotowania informacji o czynności niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych (dawna forma protestu);
  • sporządzenia ekspertyz dotyczących badania i oceny ofert konkurencji klienta, w uzgodnionym zakresie;
  • sporządzania odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
  • bieżącego doradztwa prawnego;
  • szkolenia poświęconego tematyce Prawa zamówień publicznych;
  • reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi.