...

Umowy i zabezpieczenie roszczeń

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa umów oraz dokonywania czynności zabezpieczenia wierzytelności, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

 • sporządzania, analizowania i opiniowania projektów umów (m.in. umów o dzieło i umów zlecenia; umów pożyczki i kredytu;
 • umów spadkowych;
 • umów sprzedaży lub zakupu majątku ruchomego;
 • umów darowizny lub sprzedaży nieruchomości;
 • umów najmu;
 • umów dożywocia;
 • umów deweloperskich;
 • umów agencyjnych;
 • umów dostawy;
 • umów kontraktacji;
 • umów o roboty budowlane;
 • umów komisu;
 • umów przewozu;
 • umów spedycji;
 • umów w zakresie praw własności przemysłowej;
 • umów w zakresie turystyki oraz umów w obrocie konsumenckim);
  obsługi prawnej zabezpieczającej warunki wykonywania umów w obrocie gospodarczym;
 • obsługi prawnej i pełnomocnictwa w postępowaniach prawnych dotyczących niewywiązania się z warunków umowy, zerwania warunków umowy oraz w sprawach o wykonanie umów;
 • negocjowania kontraktów handlowych.

Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy oferuje pełną gamę usług prawnych z zakresu prawa umów, oferując kompleksowe wsparcie prawne, które obejmuje wiele aspektów zabezpieczenia wierzytelności.

1. Sporządzanie, analizowanie i opiniowanie projektów umów: Nasi prawnicy posiadają gruntowne doświadczenie w sporządzaniu i analizie umów, które skupiają się na różnych aspektach działalności biznesowej. Nasza usługa obejmuje:

• Umowy o dzieło i umowy zlecenia: Na podstawie naszego doświadczenia dokonujemy gruntownej analizy potrzeb klienta, tworzymy precyzyjne umowy, które jasno określają zakres obowiązków, oczekiwania, terminy wykonania i warunki wynagrodzenia. Dzięki temu nasi klienci mogą uniknąć nieporozumień i sporów.

 

• Umowy pożyczki i kredytu: Dostosowujemy umowy pożyczek i kredytów do specyficznych wymagań klientów, jednocześnie zapewniając, że umowy są zabezpieczające interesy obu stron, a wszystkie klauzule są transparentne i zgodne z prawem.

 

• Umowy o roboty budowlane: sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, w tym umowy o generalne wykonawstwo. Zwracamy uwagę na istotne zapisy pozwalające zabezpieczyć interesy naszych klientów.

 

• Umowa o świadczenie usług programistycznych: Zajmujemy się szczegółowym sporządzaniem i analizą umów, które dokładnie opisują proces świadczenia usług programistycznych, zabezpieczając interesy stron. Nasz zespół zapewnia, że wszystkie istotne warunki są jasno określone i chronione.

 

• Umowa o współpracy z influencerem: sporządzamy i opiniujemy umowy o współpracy z influencerem. Zwracamy uwagę na istotne zapisy pozwalające zabezpieczyć interesy naszych klientów.

 

• Umowa o przeniesienie praw autorskich: sporządzamy projekty umów o przeniesienie praw autorskich.

 

• Umowa o kredyt kupiecki: sporządzamy projekty umów o kredyt kupiecki dla firm.

 

• Umowa o zakazie konkurencji: sporządzamy klauzule o zakazie konkurencji zarówno wobec pracowników jak i w treści umów o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

 

• Klauzule poufności: zajmujemy się szczegółowym sporządzaniem i analizą umów, które dokładnie opisują klauzule poufności, zabezpieczając interesy stron. Nasz zespół zapewnia, że wszystkie istotne warunki są jasno określone i chronione.

 

• Umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: sporządzamy projekty umów sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

• Umowy sprzedaży lub zakupu majątku ruchomego, umowy darowizny lub sprzedaży nieruchomości: Zajmujemy się szczegółowym sporządzaniem i analizą umów, które dokładnie opisują transakcje, zabezpieczając interesy stron. Nasz zespół zapewnia, że wszystkie istotne warunki są jasno określone i chronione.

 

• Umowy najmu, umowy dożywocia, umowy deweloperskie, umowy agencyjne, umowy dostawy, umowy kontraktacji, umowy komisu, umowy przewozu, umowy spedycji: Dostosowujemy umowy do specyficznych wymagań klientów w różnych sektorach, biorąc pod uwagę unikalne wymogi każdego typu umowy.

2. Obsługa prawna zabezpieczająca warunki wykonywania umów w obrocie gospodarczym: Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie strategii prawnej, które zabezpieczają warunki wykonywania umów. Zapewniamy, że umowy są skonstruowane tak, aby chronić interesy naszych klientów, a jednocześnie są zgodne z obowiązującym prawem.

3. Obsługa prawna i pełnomocnictwo w postępowaniach prawnych dotyczących niewywiązania się z warunków umowy, zerwania warunków umowy oraz w sprawach o wykonanie umów: Nasz zespół posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w różnych typach sporów związanych z umowami. Oferujemy skuteczne strategie negocjacyjne, które pomagają naszym klientom osiągać pozytywne wyniki.

4. Negocjacje kontraktów handlowych: Dzięki naszemu doświadczeniu w negocjowaniu warunków umów z różnymi stronami, możemy skutecznie chronić interesy naszych klientów. Pomagamy naszym klientom osiągać korzystne warunki, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyko.

Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy jest zobowiązana do zapewnienia najwyższego standardu obsługi klienta, gwarantując, że wszystkie umowy i transakcje są dokładnie przemyślane, odpowiednio zabezpieczone i w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Z nami możesz mieć pewność, że twoje interesy są chronione.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.