Spory bankowe

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa bankowego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

  • sporów frankowych;
  • restrukturyzacji zadłużenia (negocjacje z bankiem);
  • polisolokaty;
  • stosowania klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami;
  • problematyki udostępniania i wykorzystywania danych osobowych przez instytucje finansowe, usuwaniem danych klientów z bankowych rejestrów (np. BIK);
  • odpowiedzialności instytucji finansowych z tytułu zaniedbań w sferze informacyjnej;
  • przestępstwa bankowego.