...

Procesy sądowe

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w obszarze procesów sądowych, w tym między innymi, w sprawach dotyczących:

 • Sporów cywilnych, gospodarczych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, prawem spółek;
 • Postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, w tym ochrony praw wierzycieli oraz dłużników;
 • Reprezentacji w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karno-skarbowej;
 • Spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw rozwodowych, o podział majątku;
 • Spraw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym spraw związanych z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych;
 • Postępowań przed sądami polubownymi (arbitrażowymi) oraz mediacji w sporach gospodarczych;
 • Reprezentacji przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji w postępowaniach związanych z wyżej wymienionymi sprawami.

Posiadając niezbędną wiedzę prawniczą oraz bogate doświadczenie, Kancelaria Adwokacka Sieńko i Partnerzy oferuje kompleksowe usługi prawne związane z procesami sądowymi dla przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi oraz skuteczne rozwiązania prawne, służące ochronie interesów naszych klientów.

W zakresie świadczonych usług, Kancelaria specjalizuje się w następujących obszarach:

 1. Przygotowanie i analiza pism procesowych: Sporządzanie wniosków, pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji i innych pism procesowych, uwzględniając specyfikę każdej sprawy oraz przepisy prawa obowiązującego.
 2. Doradztwo prawne: Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń oraz ryzyk związanych z prowadzeniem sprawy sądowej.
 3. Reprezentacja procesowa: Ochrona interesów klientów w procesach sądowych, zarówno na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak i na etapie środków odwoławczych, w tym przed sądami wyższych instancji.
 4. Negocjacje i mediacje: Prowadzenie negocjacji oraz mediacji w celu rozwiązania sporu na etapie przed procesowym, dążąc do zawarcia ugód i rozstrzygnięć przyjaznych dla obu stron.
 5. Wykonanie orzeczeń sądowych: Wsparcie klientów w procesie egzekucji orzeczeń sądowych, w tym przygotowanie dokumentów, monitorowanie postępowań egzekucyjnych oraz współpraca z komornikami sądowymi.
 6. Reprezentacja klientów przed organami administracyjnymi: w tym m.in przed organami nadzoru budowlanego, organami ochrony środowiska, czy też organami skarbowymi.
 7. Obsługa prawna w zakresie postępowań egzekucyjnych: Doradztwo i pomoc prawna w postępowaniach egzekucyjnych, w tym reprezentacja klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz współpraca z komornikami sądowymi.

Zaufaj doświadczeniu i wiedzy prawniczej Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w realizacji Państwa celów związanych z procesami sądowymi. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, by wspólnie osiągnąć sukces w dziedzinie prawa sądowego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.