Prawo medyczne i obsługa podmiotów leczniczych

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego, w zakresie prawa medycznego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

  • Zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • opracowywania regulaminów organizacyjnych;
  • odszkodowań z tytułu zdarzeń medycznych;
  • reprezentowania bezpośrednio lekarzy w indywidualnych postępowaniach w przedmiocie ich zawodowej odpowiedzialności cywilnej i karnej;
  • wymogów lokalowych;
  • prawa pacjenta.