...

Odszkodowania

Odszkodowanie to forma świadczenia, którą osoba lub organizacja jest zobowiązana do zadośćuczynienia wyniku szkody lub straty spowodowanej swoją działalnością, zaniedbaniem lub naruszeniem praw innej osoby.

 

W Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań, zapewniamy zindywidualizowane podejście do każdego klienta, a także pełną transparentność i jasność w każdym etapie postępowania. Nasze doświadczenie i wiedza pozwolą na skuteczne reprezentowanie Twoich interesów zarówno na etapie negocjacji, jak i w sądzie.

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia wszechstronne wsparcie prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym m.in odszkodowania za:

 • Błędy medyczne – Błędy medyczne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jeśli doświadczyłeś takiej sytuacji, jesteśmy gotowi Ci pomóc. Analizujemy dokumentację medyczną, udzielamy porad w zakresie możliwości prawnych i reprezentujemy Cię w procesie sądowym. Naszym celem jest zapewnienie, że zostaniesz sprawiedliwie wynagrodzony za doznaną szkodę.
 • Wypadki komunikacyjne – Wypadki drogowe mogą mieć skutki zarówno dla zdrowia, jak i finansów. W takich sytuacjach wspieramy klientów w dochodzeniu roszczeń zarówno od osób prywatnych, jak i od firm ubezpieczeniowych, pomagając w uzyskaniu należnego odszkodowania.
 • Wypadki przy pracy – Jeżeli doznałeś szkody w wyniku wypadku w miejscu pracy, nasza kancelaria jest gotowa Ci pomóc. Pomożemy Ci w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania od pracodawcy lub firmy ubezpieczeniowej, zapewniając Ci wsparcie na każdym etapie procesu.
 • Wypadki na budowie – Budowy są miejscami, gdzie ryzyko wypadków jest szczególnie duże. Jeśli doznałeś szkód na skutek wypadku na budowie, pomożemy Ci w dochodzeniu roszczeń od pracodawców, wykonawców lub firm ubezpieczeniowych.
 • Dobra osobiste – Jeżeli Twoje dobra osobiste, takie jak cześć, dobry imię, prywatność, wizerunek czy prawo do spokoju, zostały naruszone, oferujemy profesjonalne wsparcie prawne. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń i zapewniamy reprezentację w procesie sądowym.
 • Szkody rzeczowe – Jeżeli doświadczyłeś szkód na swoim mieniu na skutek działań innych osób lub firm, nasza kancelaria reprezentuje Cię w dochodzeniu roszczeń, pomagając Ci w uzyskaniu odszkodowania.
 • Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku działań organów ścigania – Pomagamy w dochodzeniu odszkodowania za szkody spowodowane przez organy ścigania, tj. policja, prokuratura czy sądy. Zdajemy sobie sprawę, że działania te mogą mieć poważne konsekwencje, takie jak obrażenia ciała, utrata mienia, czy niewłaściwe traktowanie. W takich sytuacjach kancelaria będzie reprezentować klienta, przygotowywać niezbędne pisma, a także udzielać wsparcia w trakcie postępowania sądowego.
 • Odszkodowania za niesłuszne skazanie lub bezprawne pozbawienie wolności – Możemy pomóc w dochodzeniu roszczeń od państwa za niesłuszne skazanie lub bezprawne pozbawienie wolności. Ten obszar prawa jest skomplikowany i wymaga specjalistycznego doradztwa. Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie roszczeń o odszkodowanie, wynagrodzenie za czas spędzony w areszcie oraz rekompensatę za doznaną krzywdę.
 • Odszkodowanie za szkody spowodowane przez produkty – Obejmuje to doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością producenta, sprzedawcy czy dystrybutora. Kancelaria pomoże w przygotowaniu i złożeniu roszczeń, jak również w prowadzeniu postępowania sądowego.
 • Odszkodowanie za szkody wynikłe z naruszenia praw własności intelektualnej – Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, praw patentowych oraz praw znaków towarowych. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń związanych z nielegalnym wykorzystywaniem czy kopiowaniem prac, produktów czy usług chronionych prawem własności intelektualnej.
 • Odszkodowanie za dyskryminację w pracy – Specjalizujemy się w reprezentowaniu pracowników, którzy doświadczyli dyskryminacji w miejscu pracy. Nasze usługi obejmują doradztwo w sprawach dotyczących nierównego traktowania, mobbingu, dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, religię lub pochodzenie.
 • Odszkodowanie za straty moralne – W prawie polskim możliwe jest dochodzenie odszkodowania za straty moralne. Zaliczają się do nich na przykład krzywda, cierpienie czy utrata reputacji. Nasza kancelaria będzie mogła doradzić klientowi, jakie są jego prawa, jakie dowody będą potrzebne oraz jak należy prowadzić postępowanie, aby zwiększyć szanse na uzyskanie odszkodowania.

Ponadto na każdym etapie dochodzenia roszczeń oferujemy usługi, takie jak:

 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody – Udokumentowanie szkody jest kluczowym krokiem w procesie dochodzenia odszkodowań. Pomagamy klientom w prawidłowym udokumentowaniu szkód, udzielając porad i wspierając ich w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów.
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia – Świadczymy usługi związane z analizą umów ubezpieczeniowych. Doradzamy klientom na temat zakresu ich praw i obowiązków wynikających z umów, pomagając im zrozumieć wszystkie istotne aspekty, które mogą wpłynąć na ich możliwości dochodzenia roszczeń.
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody – Reprezentujemy klientów w negocjacjach i postępowaniach sądowych z zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody. Naszym celem jest zapewnienie, że nasz klient otrzyma sprawiedliwe odszkodowanie, które w pełni kompensuje doznane szkody i straty.

Naszym priorytetem jest zapewnienie skutecznej ochrony praw naszych klientów i pomoc w uzyskaniu odszkodowania, które w pełni kompensuje doznane szkody i straty. Działamy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, aby pomóc w przejściu przez cały proces prawny z jak najmniejszym stresem i niepewnością.

Jeśli doświadczyłeś szkody, która powinna zostać skompensowana, zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i przedyskutujemy możliwe kroki prawne, które możemy podjąć w Twoim imieniu. Zadzwoń lub odwiedź nas w naszej kancelarii przy ul. Konopnickiej 6/4A w Poznaniu.

 

Niezależnie od skomplikowania sprawy czy jej charakteru, możesz liczyć na naszą profesjonalną pomoc. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.