Jednostki samorządu terytorialnego

Nasza kancelaria udzieli kompleksowego wsparcia prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym między innymi, w sprawach dotyczących: 

  • bieżącego udzielenia porad i konsultacji prawnych pracownikom urzędu na dyżurach celem umożliwienia bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
  • opracowywania opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością jednostki samorządowej;
  • opiniowania aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego;
  • reprezentację jednostek w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych, w których bierze udział gmina lub jednostka jej podległa;
  • obsługę prawną sesji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, a także udział w spotkaniach, w których konieczna jest obecność pełnomocnika gminy lub jednostek jej podległych, w tym udział na komisjach i sesjach rad gmin i powiatu celem bieżącego wyjaśniania pojawiających się wątpliwości prawnych;
  • reprezentowania jednostki przy zawieraniu umów, w tym pomoc w prowadzonych przez jednostki samorządowe konsultacjach, negocjacjach i rozmowach;
  • opiniowania umów i porozumień;
  • analizę i opracowanie wniosków, podań i wszelkiego rodzaju pism;
  • nadzór prawny nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.