...

Dotacje

Dotacje to finansowe wsparcie, które może zostać udzielone zarówno przez instytucje krajowe, jak i instytucje Unii Europejskiej. Dotacje stanowią jedno z najważniejszych narzędzi stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Są one dostępne dla różnego rodzaju podmiotów – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych czy osób fizycznych.

W naszej Kancelarii Adwokackiej Sieńko i Partnerzy oferujemy pełne wsparcie prawne w procesie ubiegania się o dotacje. Nasz zespół ekspertów pomaga w szeroko rozumianej obszarze prawa dotacyjnego. W ramach naszych usług oferujemy:

    1. Doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dotacji: Pomagamy w identyfikacji najbardziej odpowiednich programów dotacyjnych, dostosowanych do potrzeb i profilu naszych klientów. Znamy zasady funkcjonowania wielu instytucji oferujących wsparcie, takich jak PARP, PFR, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, WUP, PUP, ARIMR i wiele innych.
    2. Przygotowanie wniosków o dotacje: Wspieramy w całym procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie – od analizy regulacji prawnych, przez pomoc w przygotowaniu wymaganej dokumentacji, po złożenie wniosku.
    3. Wsparcie prawne w procesie realizacji projektu dotowanego: Świadczymy wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym w zakresie zawierania umów, rozliczania projektu czy w przypadku ewentualnych kontroli.
    4. Reprezentowanie Klientów w sporach związanych z dotacjami: Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących dotacji, zarówno na etapie przed procesowym, jak i sądowym.
    5. Doradztwo w zakresie prawa pomocy publicznej: Pomoc publiczna jest ścisłe związana z procesem pozyskiwania i rozliczania dotacji. Oferujemy doradztwo w zakresie zgodności z prawem pomocy publicznej, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami nadzorującymi udzielanie pomocy publicznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy profesjonalne i kompetentne wsparcie w każdym etapie procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji. Nasza kancelaria adwokacka zlokalizowana jest w Poznaniu pod adresem Konopnickiej 6/4A. Zapewniamy pomoc i wsparcie na najwyższym poziomie. Zapraszamy do kontaktu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.