Dyżur substytucyjny

Kancelaria świadczy dyżury substytucyjne na terenie miasta Poznania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.


Prawnik kancelarii jest w stanie dotrzeć na miejsce (sąd, prokuratura, urząd, komisariat policji etc.) w ciągu 30 minut od przyjęcia zlecenia.


Istnieje możliwość przesłania skanu pełnomocnictwa lub działanie w oparciu o art. 97 kpc.

 

Art. 97 kodeksu postępowania cywilnego


§ 1. Po wniesieniu pozwu sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności procesowej osobę niemogącą na razie przedstawić pełnomocnictwa. Zarządzenie to sąd może uzależnić od
zabezpieczenia kosztów.


§ 2. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej osoby. W tym wypadku przeciwnik może żądać od działającego bez umocowania zwrotu kosztów spowodowanych jego tymczasowym
dopuszczeniem.


Koszt zastępstwa substytucyjnego wynosi 200 zł netto/h.